Javni poziv za iskaz interesa za izobrazbu o pesticidima

Monsanto pesticide to be sprayed on food crops.

Općina Sračinec temeljem odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, broj 14/2014) i Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“, broj 142/14) objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA POHAĐANJE PROGRAMA IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa pohađanje programa izobrazbe o održivoj uporabi pesticida koji se u toku godine planira održati na području Općine Sračinec.

Naime, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, broj 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“, broj 142/2014) svaki neprofesionalni, profesionalni korisnik, distributer i savjetnik obvezan je odslušati program o održivoj uporabi pesticida, položiti ispit, dobiti potvrdu o položenom ispitu i iskaznicu, koja dobiva na temelju potvrde o položenom ispitu, kako bi mogao kupovati profesionalna sredstva za zaštitu bilja.

Sukladno navedenom, cilj ovog Javnog poziva je ispitati zainteresiranost stanovnika Općine Sračinec za pohađanje programa izobrazbe o održivoj uporabi pesticida, kako bi se sa ovlaštenim izvoditeljima programa dogovorilo provođenje programa na području Općine Sračinec.

Isto tako, namjera je Općine Sračinec, da se ovisno o iskazanom interesu, uključi u sufinanciranje ili potpuno financiranje programa izobrazbe za zainteresirane polaznike.

Planirano trajanje izobrazbe je od 15 do 20 sati, a uvjeti za upis su navršenih 18 godina života i minimalno završena osnovna škola.

Prijave za iskaz interesa mogu se dostaviti u Općinu Sračinec osobno ili putem pošte na propisanom obrascu, najkasnije do 31. srpnja 2014. godine.

Sve dodatne informacije, kao i tekst Javnog poziva i prijavni obrazac dostupni su na službenim internet stranicama Općine Sračinec www.sracinec.hr, ili ih možete zatražiti u prostorijama Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

Božidar Novoselec