Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS) u općini Sračinec

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva putem programa POS.

Ovim putem pozivam sve zainteresirane da ispune Upitnik (u privitku) te ga dostave na mail: opcina.sracinec@vz.t-com.hr ili osobno u Općinu Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec.

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Općine Sračinec www.sracinec.hr te na oglasnoj ploči Općine Sračinec, a poziv traje 60 dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje (POS) možete pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5212 i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN): http://apn.hr/.

Nakon što Općina Sračinec utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donosi odgovarajuće odluke, osigurava zemljište za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnju realizaciju programa, te objavljuje javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

NAČELNIK
Božidar Novoselec

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU STANOVA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

upitnik-iskazivanje-interesa-pos Općina Sračinec