Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/14), Dječji vrtić Bambi, podružnica Sračinec objavljuje

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024.

Pozivaju se roditelji predškolske djece rođene od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole (250 sati).

Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu, a provodit će se u Dječjem vrtiću Bambi, podružnica Sračinec na adresi Dravska 40, Sračinec. Program predškole je besplatan.

Obrazac zahtjev za upis u program predškole možete preuzeti na web stranici Vrtića ili osobno u Vrtiću.

Popunjeni Zahtjevi za upis primat će se od  14. 09. 2023. do 29.09.2023. godine svakog radnog dana u vremenu od 8:00 –  15:00 u Dječjem vrtiću Bambi, podružnica Sračinec, Dravska 40, 42209 Sračinec, mailom na adresu: vrticbambici@gmail.com ili osobnim dolaskom.

Roditeljski sastanak za roditelje polaznika programa predškole održati će se početkom listopada.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/ 711-245

Ravnateljica
Kristijana Silov, bacc.praesc.educ.