Konačni rezultati izbora za Općinsko vijeće i Vijeća mjesnih odbora Općine Sračinec

U nastavku pročitajte konačne rezultate izbora za Općinsko vijeće i Vijeća mjesnih odbora Općine Sračinec:

Konačni rezultati izbora za Općinsko vijeće Općine Sračinec

Konačni rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine Sračinec