Konstituiran Savjet mladih Općine Sračinec

Jučer je svoju konstituirajuću sjednicu održao Savjet mladih Općine Sračinec, savjetodavno tijelo ustrojeno radi poticanja mladih na društvenu aktivnost i kao tijelo koje će isticati interese mladih općine Sračinec.

Za predsjednicu izabrana je Mateja Križnjak iz Sračinca, a zamjenicu Antonela Bešenić iz Svibovca Podravskog.

Vijeće čine sljedeći članovi i njihovi zamjenici: Mateja Križnjak, predsjednica (zamjenica: Ela Kovačić), Antonela Bešenić, potpredsjednica (zamjenik: Alen Mužek), Elvis Horvat (zamjenik: Petar Kukan), Goran Javor (zamjenik: Mateo Križnjak) i Ines Banfić (zamjenik: Zoran Sačić)

Mandat članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sračinec traje 3 godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta.