Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Sračinec i Svibovec Podravski

Vijeće mjesnog odbora Sračinec

Jučer su u općinskoj zgradi Općine Sračinec održane dvije konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora za naselja Sračinec i Svibovec Podravski.

Prvo je održana sjednica Vijeća mjesnog odbora Sračinca na kojoj je jednoglasno za predsjednika izabran Siniša Plantak (HNS). Uz njega Vijeće mjesnog odbora Sračinec čine i članovi: Željka Kocijan (HNS), Marijan Liber (HNS), Janja Bukovec (HNS), Antun Hudin (HNS), Željko Kovačić (Reformisti, HSU),  Kristina Drožđek (Reformisti, HSU), Štefanja Krdžalić (Reformisti, HSU) te Ilija Radoš (Reformisti, HSU).

Sat vremena kasnije, sastali su se i novoizabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Svibovec Podravski i jednoglasno za predsjednika izabrali Bojana Jeretića (HNS). Uz predsjednika članovi Vijeća mjesnog odbora Svibovec Podravski su: Žarko Španić (HNS), Nikolina Herceg (HNS),  Marko Petrišić (Reformisti, HSU) te Ivan Krobot (Reformisti, HSU).

Time je okončan ustroj vlasti u Općini Sračinec nakon nedavno održanih lokalnih izbora.  

Vijeće mjesnog odbora Svibovec Podravski