Konstituirano Općinsko vijeće Općine Sračinec

Jučer, 13. lipnja 2013. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sračinec. Na sjednicu su se odazvali svi vijećnici, njih 13, a prvi dio je, prema zakonu, vodila Andrejana Šantek, predstavnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji. Prema propisanom protokolu, izabrana je prvo mandatna komisija, kojoj predsjedava Miljenka Križnjak, a članovi su Kristijan Mikac i Snežana Liber. Ova je komisija utvrdila valjanost mandata izabranih vijećnika, kao i činjenicu da po sili zakona izabranom načelniku Božidaru Novoselcu (HNS) mandat ide u mirovanje. Na njegovo mjesto došao je zamjenik, Tomislav Križanec.

Izabran je i odbor za izbor i imenovanja kojim predsjeda Stanka Miko, a članovi su Juraj Rojc Ivan Kocijan, Kristijan Mikac i Miljenka Križnjak. Ovaj je odbor iznio dva prijedloga za izbor Predsjednika vijeća, dok su za izbor dva potpredsjednika zaprimljena i dva prijedloga. Pristupilo se glasovanju, a većinom glasova, 7 od 13, za novog predsjednika Općinskog vijeća Općine Sračinec izabran je Juraj Rojc (HNS). Za potpredsjednike su izabrani Snežana Liber (HSU) i Tomica Horvat (HDZ).

Svoj četverogodišnji mandat tako su započeli sljedeći vijećnici: Stanka Miko, Tomislav Križanec, Ivan Kocijan, Juraj Rojc, Nenad Plantak, Miljenka Križnjak, Snežana Liber, Stanko Friščić, Stevo Galeković, Ivan Šokman, Tomica Horvat, Miljenko Kovačić i Kristijan Mikac. Većinu čine vijećnici koalicije HNS-SDP-HSU.