MJESNI ODBOR SRAČINEC

Na izborima za Mjesni odbor Sračinec izabrano je devet članova MO-a od čega je lista HNS – SDP osvojila 5 mandata, lista DC, HDZ, HSS, HSP, HSLS 3 člana, a lista HSU-a jedan mandat. Izabrani članovi mjesnog odbora su: DRAGUTIN MIKO – HNS; ÐURÐICA KOVAČIĆ – HNS; ANTUN HUDIN – HNS; GORAN STOLNIK – HNS; DAVORKA HUDOLETNJAK – SDP; MIROSLAV FRIŠČIĆ – HSLS; DARIO KOS – DC; DARINKA KOVAČIĆ – NEZAVISNI; AUGUST MIHALINEC – HSU. Za predsjednika MO-a jednoglasno je izabran Dragutin Miko.

Autor: k.l.