MJESNI ODBOR SVIBOVEC PODRAVSKI

Na izborima za Mjesni odbor Svibovec Podravski izabrano je pet članova MO-a, od čega je lista HNS-a osvojila 3 mandata, a lista DC, HDZ, HSS, HSP, HSLS 2 mandata. Izabrani članovi Mjesnog odbora su: BRANKO CRNČEC – HNS; IVAN JERETIĆ – HNS; BRANKICA BEŠANIĆ – HNS; FRANJO ŠANTALAB – HDZ; ANDREJ CRNČEC – HSP. Za predsjednika Mjesnog odbora jednoglasno je izabran Branko Crnčec.

Autor: k.l.