Mobilno reciklažno dvorište u subotu u Svibovcu Podravskom

Odlukom Općinskog vijeća Općine Sračinec određen je sajmeni dan radi održavanja manifestacije “Srakarski fašnik”. Zbog održavanja manifestacije neće biti moguće postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na utvrđenoj lokaciji Varaždinska ulica 102 (“repodrom”). Slijedom iznesenog, mobilno reciklažno dvorište će u subotu 27. 1. 2024. godine biti postavljeno na lokaciji u Svibovcu Podravskom kod NK Podravec, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Neovisno o promjeni lokacije mobilno reciklažno dvorište će, kao i do sada, primati otpad od svih korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s područja cijele općine Sračinec.