Na groblju u Svibovcu nove slavine za vodu

Na groblju u Svibovcu Podravskom uređene su nove slavine koje su zamijenile dotrajale i loše postavljene. Na otvorenom prostoru odmah iza grobne kuće i na suprotnoj strani groblja postavljene su dvije slavine za vodu, koje će u ovim danima pred blagdan Svih svetih, kada se sjećamo svojih pokojnih, olakšati mještanima Svibovca uređenje grobova.

Radove je financirala Općina Sračinec.