Načelniku Novoselcu uručena zahvalnica Zaklade sveti Mihael.

U Županijskoj palači u Varaždinu održani je prijem za predstavnike gradova i općina koje su dodijelile financijska sredstva Zakladi za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael. Tom je prilikom načelniku Općine Sračinec Božidaru Novoselcu uručena zahvalnica za donaciju koju je Općina Sračinec uplatila u zakladu.

Prisutne načelnike i gradonačelnike pozdravila je te im se zahvalila upraviteljica zaklade , ujedno i zamjenica župana Silvija Zagorec koja je istaknula kako je prevencija općeg kriminaliteta glavna aktivnost ove zaklade, a kako je rečeno na prijemu uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Zahvalu je uputila i Sandra Županić, predsjednica Upravnog odbora zaklade.