Najavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća – rujan 2023.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne skrbi na internetskim stranicama najavilo je Javni poziv za energetsku obnovu koji će uključivati i FOTONAPONSKE ELEKTRANE.

PREMA NAJAVAMA:

  • predviđena alokacija u iznosu od 120 milijuna eura za 10.000 obiteljskih kuća
  • postotak subvencioniranja ovisit će o stupnju obnove, odnosno:

– pojedinačne mjere će se u iznosu od 40% prihvatljivih troškova,

– integralna energetska obnova će podupirati do 60%,

– dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% prihvatljivih troškova.

NAPOMENA: Ovo su samo inicijalne najave za natječaj čija se objava predviđa u rujnu 2023. godine. Detaljnije o ovim mjerama, kao i o ostalim segmentima natječaja objavit ćemo nakon službene objave natječaja.