Obavijest o dezinsekciji u Svibovcu Podravskom i Sračincu

Obavještavamo Vas da provodimo dezinsekciju – suzbijanje komaraca u petak 05.07.2024. u

 • Svibovcu Podravskom
  • javne površine
  • Dravski nasip
  • kanal – adulticidne mjere
 • Sračincu
  • na području Parka Velika graba
  • nogometnih i teniskih terena.

UPOZORAVAMO VAS da ćemo dezinsekciju obavljati s provjerenim insekticidima u večernjim satima (od 20,00h-23,00h) na području Svibovca Podravskog i lokacija u Sračincu. Dezinsekciju ćemo obaviti u što kraćem roku. Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

Suzbijanje komaraca
• suzbijanje razvojnih oblika (ličinki i kukuljica) komaraca u vodi (u leglima) u zatvorenim i na otvorenim prostorima (larvicidne mjere),
• uklanjanje legla komaraca koja je moguće ukloniti,
• suzbijanje letećih jedinki komaraca zamagljivanjem sa zemlje (adulticidne mjere),
• terenski izvidi prema pritužbama građana na komarce te provedba mjera prema utvrđenoj situaciji,
• edukacija građana.

Suzbijanje letećih komaraca sa zemlje obavlja se metodom zamagljivanja (hladni ili topli postupak) pomoću uređaja koji se nalaze na vozilima ili pomoću ručnih zamagljivača. Navedeni način suzbijanja je dobro uočljiv, bučan, a ponekad ga prati i neugodan miris vrlo sitnih kapljica otopine koje lebde u zraku.

Najuspješnija mjera suzbijanja komaraca je suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi, odnosno uklanjanje legla komaraca.

Razvojni ciklus komaraca na ljetnim temperaturama traje 5 do 7 dana, što znači da se u okolišu stalno razvijaju nove jedinke komaraca.
Česte kiše uz visoke temperature pogoduju stvaraju brojnih legla komaraca u okolišu, a važnu ulogu imaju brojni građani koji vrlo često radi nepažnje, nemara i neznanja svojim svakodnevnim aktivnostima stvaraju legla komaraca u dvorištima i vrtovima.

Građani odgovornim ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju. Potrebno je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.
Ako Vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli.

Preporuke građanima: Uklonimo legla komaraca! Kako?
• Ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, staklenke, igračke, odbačene predmete, automobilske gume te druge vrste posuda.
• Redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu.
• Spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom.
• U vaze za cvijeće na grobljima staviti pijesak ili zemlju, prirodno cvijeće zamijeniti umjetnim.
• Propisno odlagati krupni otpad.
• Održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane.
• Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija).
• Folije (cerade, tende i sl.) postaviti na način da u njima nije moguće zadržavanje vode.
• Propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima:
– redovito uklanjati gume koje se ne koriste
– prazniti vodu iz guma, gume slagati u obliku piramide i prekriti ih nepropusnom folijom tako da se na foliji ne zadržava voda.
• Održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene.
• Održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.

Za mirniji i zdraviji život bez komaraca važno je sudjelovanje svakog pojedinca!