Obavijest o početku prikupljanja prijava šteta od prirodne nepogode – suša

Obavještavaju se mještani Općine Sračinec da je Župan Varaždinske županije dana 02. rujna 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Općine Sračinec, a koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine.

Ovim putem obavještavamo sve građane koji su pretrpjeli štetu od suše u razdoblju od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine da štetu mogu prijaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Sračinec na adresi: www.sracinec.hr ili se mogu preuzeti u prostorijama Općine Sračinec.

Rok za prijavu šteta je 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti odnosno do 12. rujna 2022. godine, zaključno do 15:00 sati.

Prijave se podnose na propisanom obrascu te izjavom o suglasnosti za obradu osobnih podataka i to putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@sracinec.hr ili osobno u prostorije Općine Sračinec radnim danom od 7,30 do 14,00 sati.

Uz obrazac i Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka, podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti i sljedeće dokumente:

  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu,
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice),
  • kontakt prijavitelja štete.

U prijavi je potrebno navesti površinu (u ha) i postotak štete za ratarsku kulturu, za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu navesti i broj komada voćki te obavezno je li za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Napomene:

  • sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),
  • u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Sračinec, radnim danom od 07:30 do 14:00 sati, na kontakt telefon: 042/712-110 ili putem maila: pisarnica@sracinec.com

Nakon isteka roka za dostavu prijava šteta, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrditi će prvu procjenu šteta te izvršiti upis prve procjene u registar šteta. Na temelju svih prikupljenih podataka pristupiti će se utvrđivanju konačne procjene štete koja će se prijaviti županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

OBRASCI:

Obavijest o početku prikupljanja prijava šteta o prirodne nepogode – SUŠA

Odluka-suša

Privola za obradu podataka

Obrazac-PN

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA