Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sračinec.

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1., 2. i 3., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sračinec.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države potrebno za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju građevina poljoprivredne namjene, koje je označeno kao:  

k.č.br. 1110 u k.o. Sračinec, oranica, površine 14839 m² (1,4839 ha), tržišna cijena iznosi 30.860,68 kn,  

k.č.br. 1111 u k.o. Sračinec, oranica, površine 68970 m² (6,8970 ha), tržišna cijena iznosi 143.436,96 kn,

k.č.br. 1148 u k.o. Sračinec, oranica, površine 49 m² (0,0049 ha), tržišna cijena iznosi 95,05 kn,

k.č.br. 1149 u k.o. Sračinec, oranica, površine 33248 m² (3.3248 ha), tržišna cijena iznosi 69.145,89 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i oglasnoj ploči Općine Sračinec.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sračinec – za k.č.br. 1110, k.č.br. 1111, k.č.br. 1148 i k.č.br. 1149 u k.o. Sračinec.

Ako je više osoba podnese zahtjev Ministarstvu i prilože dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), odnosno u roku od 8 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/18).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

KLASA: 320-02/19-06/64
URBROJ: 525-07/0211-19-4
Zagreb, 21. studenoga 2019.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

OBAVIJEST PDF