Obavijest o preuzimanju potvrda o izobrazbi za sigurnu uporabu pesticida

Općina Sračinec obavještava mještane općine Sračinec, koji su sudjelovali na izobrazbi o sigurnoj uporabi pesticida, da nove potvrde o završenoj izobrazbi mogu podići u prostorijama Općine Sračinec, Varaždinska 188.