Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke Općine Sračinec

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Sračinec promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Od 15. rujna 2020. godine Općina Sračinec posluje sa Zagrebačkom bankom d.d., a novi podaci glase:

IBAN: HR1823600001841000003
SWIFT: ZABAHR2X

Sva plaćanja (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja ste do sada vršili na stari broj računa otvoren u J&T banci (HR0224890041841000003) potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR1823600001841000003 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Napomena: Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka i ako ste korisnik Internet bankarstva!