Obavijest o upisu djece u dječji vrtić i predškolu

Dječji vrtić Bambi Sračinec objavio je poziv za upis djece u dječji vrtić i predškolu.

Zahtjevi za upis primat će se od 1. 12. 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 15:00.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike u 2019. – oj godini.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/ 711-245

 

OGLAS