Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o prikupljanju ambalaže

Prikupljanje otpadne ambalaže će se obavljati u petak, 7. prosinca u vremenu od 15:00 do 17:00 sati i u subotu 8. prosinca od 7:30 do 9:30 sati ispred poljoapoteke u Sračincu.

Prikupljaju se:

– vreća od umjetnog gnojiva (urea, kan, npk i slično),

– vreća od sjemenske robe (kukuruz, žito..),

– ostaci plastičnih folija od rolo bala,

– otpadna ulja sa poljoprivrednih strojeva.

 

Otpadna ambalaža preuzimat će se isključivo za poljoprivredne proizvođače s područja Općine Sračinec.

Preuzimanje će obavljati ovlaštena tvrtka, te će svakome nakon zbrinjavanja otpada izdati potvrdu da je otpad pravilno zbrinuti.

Zbrinjavanje spomenutog otpada u potpunosti financira Općina Sračinec. Ambalaža sredstava za zaštitu bilja i suzbijanje korova sada se ne sakuplja.