OBAVIJEST

OPĆINA SRAČINEC U SURADNJI SA AGENCIJOM ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ORGANIZIRA PREZENTACIJU PROJEKTA „MIKROKREDITIRANJA „ ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE MOGUČNOSTIMA FINANCIRANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI PUTEM FONDOVA EUROPSKE UNIJE .
PREZENTACIJA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK , 23.OŽUJKA 2010.GODINE SA POČETKOM U 18 SATI U PROSTORIJAMA MALE DVORANE DOMA KULTURE U SRAČINCU .
POZIVAJU SE SVI ZAINTERESURANI GOSPODARSKI SUBJEKTI DA SE ODAZOVU POZIVU .

Autor: k.l.