Objava pravovaljanih kandidacijskih lista za Općinsko vijeće i načelnika Općine Sračinec

U nastavku su pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Sračinec te zbirne liste kandidata za izbor u Općinsko vijeće Općine Sračinec.

Pravovaljane kandidacijske liste i pravovaljane kandidature objavljuju se na službenim web stranicama Općine Sračinec sa danom 30. travnja 2021. te od tog datuma teče rok za prigovor od 48 sati sukladno čl. 129. st. 3. Zakona o lokalnim izborima.

 
 
 
 
 
 
 
predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sračinec 
Jasna lekić