Objava Zbirnih lista izbora za MO

Objavljujemo Zbirne liste za predstojeće izbore za Mjesne odbore mjesta Sračinec i Svibovec Podravski. Za Sračinec svoje su kandidature istaknule tri, a za Svibovec Podravski dvije liste.

 

Sračinec:

Zbirna_lista_MO_Sracinec.pdf

Kandidacijska_lista_HNS_SDP_HSU_Sracinec.pdf

Kandidacijska_lista_HDZ_HSS_Sracinec.pdf

Kandidacijska_lista_HSLS_Sracinec.pdf

 

Svibovec Podravski:

Zbirna_lista_MO_Svibovec.pdf

Kandidacijska_lista_HNS_SDP_HSU_Svibovec.pdf

Kandidacijska_lista_HSLS_Svibovec.pdf