Objavljeni akti Općinskog vijeća

U službenom vjesniku Varaždinske županije objavljeni su akti Općinskog vijeća Općine Sračinec s nedavne sjednice.Na sjednici Vijeća od 15. lipnja 2011. donesene su Izmjene i dopune proračuna Općine Sračinec, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2011. godinu, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2011. godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima Općine Sračinec u 2011. godini i Socijalni program Općine Sračinec za 2011. godinu

Sadržaj ovih akta može se pročitati na ovoj stranici:

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2111.pdf

 

od stranice 909 do stranice 921.