Od 1. travnja počinje popis stanovništva

Popis 2011. provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.). Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je naznačeno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti.

Popis je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima. Cilj je svakog popisa ustanoviti broj i teritorijalni raspored stanovništva, ukupno za cijelu državu, po županijama, gradovima/općinama i naseljima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o osnovnim demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva, o broju kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu, njegovim karakteristikama, opremljenosti, starosti zgrada itd. Posebna je vrijednost rezultata Popisa da su prikupljeni na cijelom području Republike Hrvatske, prema stanju u istom trenutku i jedinstvenoj Metodologiji popisa.

ŠTO VAS MOLIMO?
Vaše sudjelovanje iznimno je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje. Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Popis 2011. bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetne popisne rezultate. Molimo Vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce. Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku  s naznačenim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga možete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja.

TAJNOST PODATAKA
Osobni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici. Podaci Popisa prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja. Naša je obveza u potpunosti zaštititi Vašu privatnost.

 

Upozoravamo sve stanovnike općine Sračinec da su do 1. travnja obavezni na kućama imati istaknuti kućni broj. Ukoliko nakon toga roka nemate istaknut kućni broj možete biti kažnjeni novčanom kaznom od 200 kn.

U općini Sračinec popis će obavljati:

MESEK BOŽENA, SRAČINEC, DRAVSKA 36
LIBER ALEKSANDAR, SRAČINEC, VRTNA 8
FURJAN MARIJAN, SRAČINEC, VARAŽDINSKA 29
FURJAN BOJAN, SRAČINEC, VARAŽDINSKA 29
DENAC SLAVEN, SRAČINEC, M. MELINČEKA 37
ŠINCEK DARKO, SRAČINEC, B. RADIĆA 70
MIKO PATRICIJA, SRAČINEC, ZELENDVORSKA 162
GRĐAN ŽELJKA, SRAČINEC, ZELENDVORSKA 123
GAŠPARLIN ANITA, SRAČINEC, SV. ANTUNA 5
LIBER VESNA, SRAČINEC, VRTNA 60

a kontrolor je EMA KOROTAJ.

Sve ove osobe su na temelju prijedloga Popisnih povjerenstava potvrđene od strane Županijskog popisnog povjerenstvo i  imenovane od strane ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.