Od 23. 12. uvode se propusnice za napuštanje županije, izdaje ih Županijski stožer civilne zaštite

S obzirom na povećani rizik od prijenosa i širenja bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 18. prosinca 2020. godine Odluku o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH koja stupa na snagu 23. prosinca, a zabrana napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta traje do 8. siječnja 2021. godine.

  • Propusnice kroz sustav e-Propusnica izdaju županijski stožeri prema mjestu prebivališta fizičke osobe ili njenog stalnog boravišta. Propusnice NE IZDAJE Općina Sračinec. Slijedom navedenog za osobe s prebivalištem/boravištem na području Općine Sračinec propusnice izdaje Stožer Varaždinske županije putem sustava e-Propusnice (https://epropusnice.gov.hr/).
  • U slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu Stožera Varaždinske županije propusnice@vzz.hr. Zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.