Odluka o proglašenju sajmenih dana

U nastavku je odluka o proglašenju sajmenih dana:

Odluka o proglašenju sajmenih dana - Dani Miholja 2023