Održana 16. sjednica Općinskog vijeća

U petak je održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sračinec i to u punom sastavu – prisutno je bilo svih trinaest vijećnika. Na dnevnom redu našlo se čak devet točaka. Nakon aktualnog sata na kojem su vijećnici postavljali pitanja pretežno komunalne tematike prešlo se na izvješće načelnika Božidara Novoselca o radu u 2010. godini.

Kriza koja je pogodila hrvatsko gospodarstvo rezultirala je smanjenjem gospodarske aktivnosti. Na žalost, na području općine to se najbolje može vidjeti u broju nezaposlenih – broj je rastao od 200 pa sve do 308 osoba prijavljenih na Zavod za zapošljavanje. Porezni prihodi koje ima Općina pali su i zbog novog načina obračuna plaće čime su općine i gradovi ostali bez 20-25% prihoda s te osnove. Na porezne prihode utjecao je i značajan iznos povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama od gotovo 600.000 kn pa se na kraju dolazi do gotovo 1.5 milijuna manjeg poreznog prihoda od planiranog. No, bez obzira na lošu situaciju Općina je uspjela u 2011. godinu prenijeti sredstva u iznosu od oko 700.000 kn.

Općina je dobila suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske – kompleks od 23 hektara za vlastite potrebe što je oko 9% ukupne površine kojom raspolaže Općina. Nadalje, nakon obilnih kiša i prijetnji izlijevanjem Drave započelo je uređenje obrambenog nasipa pa već sada ne postoji mogućnost poplave koja bi ugrozila Svibovec Podravski. Radovi su tijeku i u 2011. godini. Stipendije za 19 studenata, jednokratna pomoć za umirovljenike, pomoć rodiljama u iznosu od 1.000 kn, jednokratna pomoć studentima i puno drugih kulturnih, obrazovnih i sportskih događaja obilježili su 2010. godinu. Uskoro će na prodaju biti ponuđene i nove parcele u Poslovnoj zoni za koje već sada postoje zainteresirani poduzetnici.

Nakon izvješća Načelnika pristupilo se radu po ostalim točkama dnevnog reda, godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2010. godinu, izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, raspisivanju natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, imenovanju Povjerenstva za tu namjenu, provođenju prava i obveza na području zaštite i spašavanja i odluci o uvjetima i načinu korištenja Doma kulture u Sračincu i Svibovcu.

Nakon objave odluka iz navedenih točaka dnevnog reda u službenom glasilu objavit ćemo ih i ovdje na internet stranici Općine Sračinec.

(WA)