Održana akcija uređenja zelenih površina u Svibovcu Podravskom

U Svibovcu Podravskom održana je radna akcija u kojoj su se uređivale zelene površine pokraj Vatrogasnog doma, TKIC- a i uz kip sv. Florjana.

Svakako treba spomenuti da se na akciju odazvao velik broj vezilja KUD-a Benedikt, članovi DVD -a, NK Podravac, folkloraši, a svoj doprinos dali su načelnik Novoselec i zamjenik Lukačić i vijećnica Bešenić.