Održana redovna skupština Udruge umirovljenika Sračinec – Svibovec

Prošlog petka održana je redovna skupština Udruge umirovljenika Sračinec – Svibovec. Skupštini su prisustvovali zamjenik načelnika Općine Sračinec Krunoslav Lukačić, župnik Siniša Dudašek, predsjednik Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Ivan Šoltić, Stjepan Kozina, predstavnici Udruge umirovljenika Kneginec Gornji, udruge Petrijanec, Cestica i Trnovec Bartolovečki. Umirovljenike Sračinca i Svibovca Podravskog svojim su dolaskom počastile i predstavnice Udruge žena “Preslica” i Foruma žena, kao i DVD-a Svibovec Podravski te veterani domovinskog rata predvođeni g. Špacom. Skupštini se pridružio i bračni par Lukačić iz Dropkovca sa kojima Udruga surađuje od 2002. godine.

Na početku skupštine svoj je izvještaj podnio predsjednik udruge Stjepan Majcenović, a nakon njega o radu udruge, brizi za članove, socijalnoj skrbi i sportu govorila je Snežana Liber. Financijsko izvješće podnijela je Jelena Majcenović. Sva izvješća su prihvaćena.

Skupštini Udruge umirovljenika prisustvovalo je 105 članova i gostiju, a nakon nje je upriličena zakuska i zabava uz živu glazbu koja je trajala do kasno u noć. Hvala svima koji su prisustvovali skupštini Udruge umirovljenika Sračinec – Svibovec, a posebno Općini Sračinec od koje umirovljenici uvijek imaju podršku i pomoć.

Snežana Liber