Održana Večer smijeha u Svibovcu Podravskom

Skoro dva i pol sata trajao je smijeh u domu TKIC u Svibovcu Podravskom. Još jednu, sada već tradicionalnu Večer smijeha organizirali su članovi KUD-a Benedikt iz Svibovca Podravskog.

Sve je počelo prije sedam godina kada su u Svibovcu gostovali glumci amateri u sklopu manifestacije REGA. Ona se više ne održava, ali lijepa je tradicija nastavljena i ove godine.

Za smijeh i veselje pobrinuli su se Dramska sekcija KUD-a Klaruš iz Maruševca, Dramska sekcija Trnovečko srce, Udruga žena Veliko srce iz općine Sveti Đurđ, Glumačka družba Komedijaši iz Stažnjevca te Preslica Sračinec.