Održane aktivnosti u sklopu projekta TARE – Together we are Europe

Dana 27. 5. 2023. godine u Hrvatskom Židanu održan je prvi događaj u sklopu projekta TARE – Together we are Europe koji je sufinancirala Europska unija iz programa Europa za građane – Bratimljenje gradova.

U sklopu jednodnevnog događanja održane su sljedeće aktivnosti:

  • Predavanje i okrugli stol na temu „Solidarnost i kultura u 21. stoljeću“,
  • Prezentacija kulturne i gastro baštine Općine Sračinec u sklopu nastupa KUD-a Benedikt Svibovec Podravski, vokalne skupine KUD-a Zavičaj Akapela te Udruge Črepičar.

Na događaju je ukupno sudjelovalo 50 sudionika iz Općine Sračinec, te 50-ak sudionika iz Općine Hrvatski Židan.

PROJEKT TARE – Together we are Europe

Nositelj projekta: Općina Sračinec, Republika Hrvatska

Partner: Općina Hrvatski Židan, Republika Mađarska

Mjesto i vrijeme održavanja:

Hrvatski Židan, 27.05.2023.

Sračinec, 30.09.-02.10.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 15.860,00 EUR