Oglas za upis djece u dječji vrtić i za predškolu za školsku godinu 2015./2016.

Zahtjevi za upis primat će se od 18. 5. 2015. godine do 29.5.2015. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:30 – 14:30.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu od godinu dana na dalje. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na web stranici: djecji-vrtic-bambi.hr. Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: Sračinec: 042/ 711-245

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI