Oglas za upis djece u predškolu za školsku godinu 2017./2018.

Zahtjevi za upis primat će se do 8. siječnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2011. i 31.ožujka 2012.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na web stranici:

djecji-vrtic-bambi.hr.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/ 711-245

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI