Oglas za upis djece u vanjsku predškolu

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof objavljuje oglas za upis djece u vanjsku predškolu za školsku godinu 2022./2023.

Zahtjevi za upis primat će se od 21. 11. 2022. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 — 15:00.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2016. i 31. ožujka 2017.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na mrežnim stranicama dječjeg vrtića Bambi. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/ 711-245

U Sračincu, 16.11. 2022, g.

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI