Općina Sračinec darivala svoje najmlađe mještane

Održan je susret načelnika Općine Sračinec Božidara Novoselca s najmlađim mještanima općine Sračinec i njihovim roditeljima. U drugoj polovici 2023. godine rodilo se 13 beba, a ovom prilikom njihovim roditeljima uručen je poklon Općine Sračinec u iznosu od 150 do 300 €.

– Ne krijem veselje svaki put kada se susretnem s obiteljima s prinovom. Sjećam se godina kada smo imali i puno više novorođene djece u našoj općini, no vremena se mijenjaju, izazovi za mlade obitelji su veliki. Naša je općina prijatelj djece, a mi tu titulu koju nosimo shvaćamo jako ozbiljno. Velika sredstva izdvajamo za standard života djece, od vrtića do škole, a nedavno otvoreni park Velika graba samo je simbol naše brige za djecu. Mogu vam već sada najaviti da iduće godine treba biti realizirana nova dogradnja dječjeg vrtića, kojom ćemo dobiti kapacitet za četiri nove odgojne skupine. Jamčim vama roditeljima da ćete svoju djecu moći upisati na dječji vrtić u Sračinec, da će mjesta biti i da će djeca imati izvrstan standard boravka u vrtiću. Također mogu najaviti da ćemo dobiti sredstva iz središnjeg proračuna za predškolski odgoj, koja će iduće godine malo pomoći vama roditeljima i odgajateljicama u vrtiću, a većina će sredstava biti utrošena za dogradnju vrtića. No već 2025. godine, ta ćemo sredstva u većem iznosu usmjeriti u smanjenje cijene vrtića koju plaćaju roditelji i povećanje primanja zaposlenica vrtića, – naglasio je načelnik Božidar Novoselec.