Općina Sračinec dodjeljuje potporu poljoprivrednim gospodarstvima

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec.

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2022. godinu.

Potpore se dodjeljuju kroz 12 mjera i to:

 1. Mjera potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja,
 2. Mjera potpore proizvodnji meda,
 3. Mjera nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme,
 4. Mjera sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura,
 5. Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za navodnjavanje, opreme za drenažu zemljišta i strojeva za obradu tla,
 6. Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i divljači,
 7. Mjera za nabavu voćnih sadnica,
 8. Mjera za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika,
 9. Mjera potpore pripreme projekata za financiranje iz fondova EU ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH,
 10. Mjera za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina,
 11. Mjera potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 12. Mjera potpora uvođenja standarda u proizvodnju.

Prijave na javni poziv zaprimaju se od 1. veljače 2022. godine.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2022. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2022. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za 2022. godinu

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Općine Sračinec – https://www.sracinec.hr/natjecaji-i-javna-nabava/natjecaji/