Općina Sračinec povećala sufinanciranje dječjeg vrtića

Općina Sračinec jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave s pozitivnim demografskim pokazateljima, a razlog za to je sigurno i stalno ulaganje i briga za djecu. Općina je nedavno proglašena Općinom prijateljem djece, a novi dječji vrtić upravo dobiva proširenje.

 

Da bi još više olakšali plaćanje smještaja djece u dječji vrtić, Općina Sračinec donijela je odluku o povećanju sufinanciranja.

– Ovom odlukom povećavamo iznos kojim sufinanciramo smještaj djece u dječje vrtiće za otprilike pet postotnih poena. Smještaj prvog djeteta Općina tako od 1. 1. 2019. sufinancira s 456 kuna mjesečno, drugo dijete s 570, treće i svako naredno dijete s 798 kuna, a djecu samohranih roditelja s 570 kuna. Želimo na ovaj način dodatno stimulirati obitelji da se odluče na roditeljstvo i pomoći kućnim budžetima naših stanovnika. Važno je naglasiti da iznos sufinanciranja nije vezan za ustanovu koju dijete pohađa i da ne uvjetujemo da dijete mora ići u vrtić u Sračincu. Ovo je samo još jedna u nizu od mjera kakvih će biti i u idućoj godini. – rekao je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.  

Navedeni iznosi su dodatno sufinancirani sa 100 kuna za djecu jaslične skupine. Godišnje izdvajanje Općine Sračinec za potrebe vrtićke djece premašuje milijun kuna.

Odluka