Općina Sračinec proglašena Općinom prijateljem djece

Nakon dvije godine intenzivnog rada na stjecanju uvjeta za kandidaturu za status “Općina prijatelj djece”, Općina Sračinec je status i dobila. Titula je svečano uručena u utorak 21. studenoga 2017. godine, u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici, u sklopu Savjetovanja gradova i općina prijatelja djece.

Priznanje je načelniku Općine Sračinec Božidaru Novoselcu uručila dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”.

 

 

– Ovo je kraj jednog formalnog procesa i potvrda našeg rada. Općina Sračinec prijatelj je djece od svog osnutka. Kontinuirano i predano radimo na poboljšanju uvjeta života svih naših mještana, a djeci pristupamo s posebnom pažnjom. Od prvog dana intenzivno surađujemo s Osnovnom školom koju, iako nismo njen osnivač, svake godine dodatno opremamo potrebnim obrazovnim sredstvima. Ne trebam ni spominjati da je Općina sudionik projekta Javnog privatnog partnerstva gdje sufinanciramo dogradnju škole, koja je omogućila jednosmjensku nastavu. Svake godine financiramo za školsku djecu mnogobrojne aktivnosti, od darova za blagdane, preko škole u prirodi, škole plivanja pa sve do pomoći djeci čiji roditelji ne mogu plaćati školski obrok. Posebno sam ponosan jer smo ove godine otvorili i novi dječji vrtić koji će svoj djeci s područja općine omogućiti vrhunski odgojni standard i pripremu za školu. Opremili smo dječja igrališta u Svibovcu Podravskom i Sračincu, a pomažemo mnogobrojne aktivnosti djece u sportu i kulturi. I na kraju, sve nam se to vraća. Naime, Općina Sračinec jedna je od rijetkih koja kontinuirano bilježi prirodni porast stanovništva kroz novorođenu djecu. Dokaz je to da radimo kvalitetno i da naši mještani prepoznaju općinu Sračinec kao mjesto ugodnog obiteljskog života. Hvala svima koji su svojim nesebičnim radom pomogli i u formaliziranju našeg statusa, Općine prijatelja djece. – s neskrivenim ponosom izjavio je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

 

U maloj delegaciji Općine Sračinec, na svečanoj dodjeli priznanja prisustvovao je i zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić, zatim predsjednica koordinacijskog odbora Stanka Miko, voditeljica Dječjeg vijeća Đurđica Kovačić te mala načelnica Ivona Križanić, Lara Herceg i Noa Lukačić.

– Status “Općina prijatelj djece” dodijeljen nam je za ostvarivanje prava i potreba djeteta priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece te za učinke koji unapređuju život djece. Tijekom protekle dvije godine poticali smo sve sudionike da udruženo i koordinirano činimo najviše što možemo za dobrobit djece. Kao završnu dionicu, naš koordinacijski odbor je popunio i Završni izvještaj na temelju samoprocjene o realizaciji programa Gradovi i općine prijatelji djece. Nakon toga izvršena je kontrola onoga što smo napisali i to provođenjem Anketnog upitnika među učenicima osnovne škole te istraživanje mišljenja putem telefona kod 100 ispitanika, i na kraju ocjenjivanje na terenu koje su izvršile dr. Mirjana Kolarek – Karakaš, mr. sc. Maja Pleše Sabol te Đurđica Dropuljić. Nakon svih izvršenih izvida u Sračincu o stvarnoj realizaciji Akcijskog plana i izrađenog izvješća, prosudbeno povjerenstvo i središnji Koordinacijski odbor iz Saveza društava “Naša djeca” ocijenili su da općina Sračinec zaslužuje status Općina prijatelj djece. Put do statusa bio je težak i dugotrajan, no dobili smo ga. Sad Općina ima još veću obvezu da uvažava dječje prijedloge, da ne iznevjerimo dječja nadanja, dječje želje i dječje snove. Mi odrasli možemo puno naučiti od djece. Djeca nemaju predrasude, postavljaju pitanja i ne boje se pogriješiti, imaju velike snove, iskrena su i uvijek misle pozitivno. – rekla je nakon svečanosti predsjednica koordinacijskog odbora Stanka Miko.