Opoznajte se s Planom gospodarenja otpadom u općini Sračinec

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17), načelnik Općine Sračinec objavljuje JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI SRAČINEC ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom u Općini Sračinec za razdoblje 2018. – 2023. godine održat će se u periodu od 16. studenoga 2017. do 16. prosinca 2017. godine.

 

Poziv za javni uvid PGO.docx

Javni uvid u nacrt PGO.pdf

PGO – opcina Sracinec 2018-2023.pdf