Osnovan Savjet mladih Općine Sračinec

Savjet mladih Općine Sračinec je savjetodavno tijelo Općine Sračinec koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Sračinec.

Dana 18. kolovoza 2016. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Sračinec na kojoj je Eleonora Ozmec iz Sračinca izabrana za predsjednicu Savjeta mladih, a Tihomir Smodek iz Svibovca Podravskog izabran je za zamjenika predsjednice.

Ranije je Općinsko vijeće Općine Sračinec za članove Savjeta mladih Općine Sračinec izabralo sljedeće članove i njihove zamjenike: Tihomir Smodek (član), Dolores Mežnarić (zamjenik člana), Eleonora Ozmec (član), Matije Liber (zamjenik člana), Mario Vincek (član), Valentina Bolčević (zamjenik člana), Karmen Mežnarić (član), Filip Peharda (zamjenik člana) te Doroteja Kocijan (član) i Mihaela Bolčević (zamjenik člana).

Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.