Osnovano Dječje vijeće Općine Sračinec

U sklopu akcije dobivanja statusa Općine prijatelja djece, jučer je osnovano Dječje vijeće Općine Sračinec. Radi se o savjetodavnom tijelu koje će djelovati prema sličnim principima kao i pravo, Općinsko vijeće.

– Uloga Dječjeg vijeća je da donosi prijedloge za rješavanje dječjih problema načelniku i Općinskom vijeću Općine Sračinec. Bavit će se poboljšanjem uvjeta života djece u Sračincu i Svibovcu Podravskom, provođenjem slobodnog vremena djece i slično. Općinsko će vijeće razmatrati prijedloge Dječjeg vijeća i pokušati ostvariti njihove želje i ideje. – rekla je koordinatorica projekta Općina prijatelj djece Općine Sračinec Stanka Miko.

Za rad dječjeg vijeća u proračunu Općine Sračinec za 2017. godinu osigurano je 10.000 kuna. S radom Općine i načinom kako se donose odluke djeci je govorio načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

– Općina Sračinec ulaže značajna sredstva u poboljšanje uvjeta života djece. Pred završetkom je dogradnja dječjeg vrtića, Općina uz redovita sredstva koja izdvaja za JPP dogradnje osnovne škole financira i školu plivanja za sve učenike trećih razreda, financira opremanje škole didaktičkim materijalima, odlaske na natjecanja, nagrađuje najbolje učenike i plaća školsku kuhinju djeci lošijeg imovinskog statusa. Imamo 13 dječjih igrališta na području Svibovca Podravskog i Sračinca, a planiramo uređenje Velike grabe, parka u kojem će djeca moći uživati u mnogobrojnim sadržajima. Drago mi je da je sada osnovano i Dječje vijeće koje će, siguran sam, doprinijeti boljoj komunikaciji općinske uprave i djece. – naglasio je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

Na konstituirajućoj sjednici, kako i priliči, izabrano je vodstvo Dječjeg vijeća, a vodit će ga djevojke – za predsjednicu je tajnim glasanjem izabrana Ivona Križanić, a za zamjenicu Tena Bunić. S djecom članovima Dječjeg vijeća u školi radi njihova mentorica Đurđica Kovačić.