Počeli upisi djece u predškolu Dječjeg vrtića Bambi Sračinec

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavilo je oglas za upis djece u predškolu za školsku godinu 2017./2018.

Zahtjevi za upis primat će se od 11. 12. 2017.godine do 22. 12. 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2011. i 31. ožujka 2012.