Počeo je EU projekt ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom

U prostorijama Općine Sračinec održana je uvodna konferencija projekta „ČOKSA Čuvajmo okoliš skupa  – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“.

Na konferenciji su korisnici i partneri predstavili projekt te dali više informacija o njegovoj provedbi i uključenim aktivnostima. Na konferenciji za medije prisustvovali su načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec, njegov zamjenik Krunoslav Lukačić i načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj.

Projekt je financiran kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 sukladno Pozivu koji je raspisalo  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta ČOKSA iznosi 563.561,74 kune, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima, u iznosu od 479.027,45 kuna.

„Zahvaljujući Kohezijskom fondu omogućeno nam je da zajedno s općinama Cestice i Trnovec Bartolovečki krenemo u ovaj projekt kojem je cilj kroz različite aktivnosti educirati naše mještane o kvalitetnom razvrstavanju otpada“ izjavio je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec, a načelnik Općine Cestice Mirko Korotaj dodao je da „sami stanovnici općine Cestice dobro su upoznati s razvrstavanjem otpada, ali nam je želja dostići sve ciljeve koji su nam postavljeni“.

Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici na području općina Sračinec, Cestica i Trnovec Bartolovečki, uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

„Kroz projekt će se raditi edukativne radionice i aktivnosti za djecu kao i javne tribine za sve mještane općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki koje će promovirati održivo gospodarenje otpadom“ izjavio je zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić te je dodao kako općine projektom žele povećati postotak domaćinstava koja u potpunosti razumiju i podržavaju razvrstavanje otpada na kućnome pragu, odnosno recikliranje te imaju pozitivan stav prema odgovornom postupanje s otpadom koje osim pravilnog  razvrstavanja otpada podrazumijeva i sprečavanju nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

„Svaka dodatna edukacija mještana o razvrstavanju otpada hvalevrijedan je korak na putu prema čišćem i ljepšem okolišu“ izjavio je načelnik Općine Trnovec Bartolovečki koji nažalost nije bio u mogućnosti prisustvovati zbog drugih neodgodivih obaveza.

Cilj provedbe projekta ČOKSA povećanje je svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpadom s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište.