Počeo upis u predškolu Dječjeg vrtića Bambi Sračinec

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje OGLAS ZA UPIS DJECE U  PREDŠKOLU ZA GODINU 2015./2016.

Zahtjevi za upis primat će se od 24.8.2015.godine do 11.9.2015.2015. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:30 – 14:30. Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2009. i 31. ožujka 2010.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na web stranici:

djecji-vrtic-bambi.hr

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/ 711-245

u Sračincu, 24.8..2015. godine.
KLASA: 601-01/15-01/03
URBROJ: 2186-110-02-15-01

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI