Počinje evidentiranje nerazvrstanih cesta Općine Sračinec

Sutra, 1. 10. 2014. započinje se s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja Općine Sračinec (građevinskog područja naselja Sračinec i Svibovec Podravski), a koje su u Popisu nerazvrstanih cesta.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama na kojima su izvedene navedene nerazvrstane ceste u naseljima Sračinec i Svibovec Podravski kao i nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta iz prethodnog popisa.

Terenski radovi na evidentiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec započinju dana 01. listopada 2014.godine, i od tog datuma Općina Sračinec započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu su izgrađene predmetne nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjer geodezije Iva Novak Cikač dipl.ing.geod. iz tvrtke „Vektra“ d.o.o. iz Varaždina, B. Vodnika 4/b, Varaždin, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Detaljnije informacije o terenskim radovima na terenskim radovima pojedinim cestama biti će dostupne na službenim stranicama Općine Sračinec na adresi: www.sracinec.hr te na oglasnim pločama Općine Sračinec.

Svi nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Sračinec i Svibovec Podravski kao i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izvedene predmetne ceste mogu zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinske 188, 42209 Sračinec.

Uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici, a točni termini uvida u geodetske elaborate navedenih nerazvrstanih cesta biti će objavljeni u javnim glasilima, službenim stranicama Općine Sračinec na adresi: www.sracinec.hr te na oglasnim pločama Općine Sračinec.

 

Sa 1. 10. 2014. počinje izmjera u Svibovcu Podravskom i to ulice:

1. Školska ulica 1 (od Dravske ulice kod kbr. 34 do kbr. 44) 450m
2. Ulica Matije Gupca (od Dravske ulice kod kbr. 12 do Školske ulice) 300m,

02. 10. 2014. evidentiraju se prometnice u Sračincu:

1. Ulica Matije Gupca (od Varaždinske ulice kod kbr. 271 do kbr. 69) 930m
2. Ulica Kralja Tomislava (od Varaždinske ulice kod kbr. 275 do kbr. 27) 950m
3. Ulica Ivana Gorana Kovačića (od Ulice Vladimira Nazora kod kbr. 23 do kraja ulice) 610m

Od ponedjeljka 13. 10. 2014. evidentiraju se prometnice u Svibovcu Podravskom i to:

2. Školska ulica 2 (od kbr. 17 do križanja sa odvojkom kod kbr. 56/c) 250m
4. Odvojak Dravska ulica 1 (od Dravske ulice kod kbr. 19 do kbr. 23) 130m
13. Odvojak Školska ulica 1 (od križanja Školske ulice kod kbr. 19 do kbr. 65 te od kbr. 65 do kraja) 520m
14. Odvojak Školska ulica 2 (od križanja Školske ulice kod kbr. 56/C do kbr. 58 te od kbr. 58 do kraja) 220m
15. Odvojak Školska ulica 3 (od križanja Školske ulice kod kbr. 29 do kbr. 29/C) 150m
Predviđeno trajanje radova je 5 dana.

 

S 11. 11. 2014. završava se:

4. Odvojak Dravska ulica 1 (od Dravske ulice kod kbr. 19 do kbr. 23)
6. Odvojak Dravske ulice 2 (od Dravske ulice kod kbr. 49 do Poljske ulice)
9. Odvojak Dravska ulica 3 (od Dravske ulice kod kbr. 83 do kbr. 87)
10. Odvojak Dravska ulica 4 (od Dravske ulice kod kbr. 58 do kbr. 70 te od kbr. 70 do kbr. 80)
11. Odvojak Dravska ulica 5 (od Dravske ulice kod kbr. 143 do kbr. 163)
12. Odvojak Dravska ulica 6 (od Dravske ulice kod kbr. 171/A do kbr. 173/A te kbr. 175 do kbr. 179)

Od 12. 11. 2014. počinje evidencija u Sračincu u ulicama:

5. Ulica Braće Radić (od Ulice Kralja Tomislava kod kbr. 4 do kraja ulice)
6. Ulica Ivana Kukuljevića (od Varaždinske ulice kod kbr. 307 do Ulice Braće Radić kod kbr. 26/A)
7. Vrtna Ulica (od Varaždinske ulice kod kbr. 240 do ulice Vilka Novaka, te od kbr. 32 do kbr. 69/B, uključujući i izlaz od kbr. 40 na Varaždinsku ulicu)
20. Ulica Gustava Krkleca (od Vrtne ulice kod kbr. 12 do kraja)
21. Ulica Augusta Šenoe (od Vrtne ulice kod kbr. 8 do kraja)

 

Od 26.11.2014.  započinje evidencija u ulicama:

17. Odvojak Dravske ulice 1 (od Dravske ulice kod kbr. 24 do kbr. 26)
18. Odvojak Dravske ulice 2 (od Dravske ulice kod kbr. 83 do kbr. 65, uključujući i dio od kbr. 47 do kbr. 45)
19. Odvojak Dravske ulice 3 (od Dravske ulice kod kbr. 40 do Vukovarske ulice kbr. 12)
23. Ulica Ribnjak (od odvojka Dravske ulice kod dječjeg vrtića do kraja)
4. Ulica Antuna Mihanovića (od Varaždinske ulice kod kbr. 132 do kbr. 15)
15. Vukovarska ulica (od Dravske ulice kod kbr. 89 do Ulice A. Mihanovića kod kbr. 8)
16. Ulica Miljenka Stančića (od Dravske ulice kod kbr. 8 do Vukovarske ulice kod kbr. 36)

 

Prilozi:
Nerazvrstane_ceste_Sracinec

Postupak evidentiranja prometnica – nerazvrstane ceste