Počinje javna rasprava o širokopojasnom internetu u općini Sračinec

Na stranicama Varaždinske županije objavljen je nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u gradu Varaždinu i općinama Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki i Vidovec

Više informacija:
http://www.vzz.hr/dodatno/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću/otvorena-savjetovanja/