Počinje organizirano prikupljanje otpadnih pelena

Općinsko vijeće Općine Sračinec je na svojoj 16. sjednici donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sračinec za odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za skupinu korisnika iz kategorija kućanstava na području Općine Sračinec.

Pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem imat će korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstva skupine A i skupine B, koji ili čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom te imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta i kojima će to pravo odobriti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec nakon provedenog postupka, a po predanom pisanom zahtjevu. Uz pisani zahtjev korisnici javnih usluga dužni su priložiti potvrdu liječnika i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog mjesta koja mora biti identična adresi za koju se traži dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih pelena.

Korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B kojima će Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec odobriti pravo na korištenje spremnika s ljubičastim poklopcem, zaprimiti će od davatelja javnih usluga (Čistoća d.o.o.) predmetni spremnik sljedeći mjesec od mjeseca u kojem je odobren zahtjev ukoliko će zahtjev biti odobren do 20. dana u mjesecu. 

Obveza je korisnika kojem je dodijeljen spremnik s ljubičastim poklopcem da svaku promjenu prijavi Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Sračinec u roku od 15 dana od dana nastupa iste.

Zahtjev_sufinanciranje_troskova_prikupljanja_zbrinjavanja_pelena