Počinju radionice za djecu, mlade i njihove roditelje

Općina Sračinec, Odbor za prevenciju Općine Sračinec i Edukacijsko komunikacijski centar organiziraju u Sračincu niz predavanja i radionica za djecu, mlade i roditelje s ciljem omogućavanja kvalitetnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena, posebice tijekom vikenda. Ovaj je projekt usmjeren na prevenciju rizičnog ponašanja djece i mladih, ali će u radionicama i predavanjima sudjelovati i njihovi roditelji i staratelji.

Edukacijsko komunikacijski centar osnovan je u travnju 2009. godine sa sjedištem u Osnovnoj školi Novi Marof, a vode ga Snježana Pejnović, dipl. psihologinja i Antonija Maltar, dipl. soc. radnica. Osim njih, članice tima su Melita Jeremić, dipl. socijalna pedagoginja, Ruža Fosin, prof. pedagogije i psihologije, Nada Horvat, dipl. pedagoginja, a sve su članice tima završile različite dodatne edukacije i treninge i aktivni su predavači već duži niz godina.

Rad s djecom i mladima provodit će se svake zadnje subote u mjesecu počevši od ove subote 28.01.2012. od 15.00 do 17.00 sati za djecu polaznike 4. razreda, a u isto vrijeme održavat će se i savjetovalište za mlade. Ove aktivnosti održavat će se u Domu kulture u Sračincu.

Pozivamo svu djecu s područja općine, kao i njihove roditelje da se pridruže ovoj vrijednoj akciji!