Pogledajte potpore za poduzetnike koje sufinancira HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) subvencionira nova zapošljavanja u rasponu od 330 do 810 eura mjesečno tijekom 12 mjeseci. Za većinu ciljanih skupina dužina prijave u evidenciji Zavoda nije propisana i potpora je moguća već nakon jednog dana prijave osobe u evidenciji.

Ako su Vaši željeni budući radnik ili radnica osobe koje nisu završile srednje obrazovanje ili su primatelji zajamčene minimalne naknade ili su dugotrajno nezaposlene osobe, potpora se odobrava u iznosu 100% bruto 2. plaće u trajanju 12 mjeseci.

Zahtjevi se vrlo jednostavno podnose putem stranice HZZ uz prilaganje samo godišnjeg financijskog izvješća GFI-POD ili prijave poreza na dohodak bez dodatne dokumentacije.

Sve ćete informacije pronaći na stranici https://mjere.hzz.hr/, a za pojašnjenja i pomoć na raspolaganju Vam stoje službenice Zavoda na broju 042 401 526.